Risk Analizi

Risk Analizi

İş güvenliği uzmanlarımız detaylı ve titiz çalışmaları sonucunda işletmelerimizde risk analizi yaparak iş yerlerinde güncel olan risklerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadırlar. Böylece iş yerlerinde belirlenen risklerin önem derecesine göre önlem alınması sağlanarak iş güvenliğini tehlikeye atan şartların düzeltilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında iş verinin yasal zorunluluğu ortadan kaldıracak önlemleri alması için yol göstermekte ve rehberlik etmekteyiz.

Risk analizi, tehlikelerin işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı tarafından;

1. Risklerin belirlenmesi,

2. Belirlenen risklerin oluşum koşullarına göre minimize edilmesi veya tamamen bertaraf edilmesi,

Şeklinde yapılır.